giovedì, novembre 01, 2007

"Ddumìmìla 'na canniledda" di Giuseppe Bonura

Cari Bloggers,

in occasione della ricorrenza di Ognissanti, pubblichiamo due poesie di Giuseppe Bonura.

Oggi è il turno di "Ddumìmìla 'na canniledda".

L'autore si chiese se sia giusto spendere tanto per costruire cappelle e mostrare alla società la nostra benevolenza verso i nostri cari, invece di assumere un atteggiamento di umiltà, anche davanti agli occhi di Dio.


Visitaiu mè patri ô cimiteru
'na bedda jurnata ri primavera
e doppu 'na prijera
fui ri splennidu chiaruri sturdutu
ri ddu muru novu ri cascioli
c'u Cumuni p'i puvireddi avìa chianatu
a 'mmenzujornu
cu suli chi ci sbattiva tutti l'uri.

' I curnici r'è futugrafii 'n-durati
divintavanu cannileddi
c'addumani 'i ricchi p'i so' morti.
Chiù addavia
chinu di marmu e ri cappeddi
era u cimiteru
cu tantu di cugnomi
davanti 'i porti chiusi e vintilati
cu sciuri e cannili a nan finiri:
Cca riposa a famigghia tiziu
Cca riposa a famigghia caiu.

Ri ddi porti ri vitri prigiati
nan si vidivanu i futugrafii
r'intra nan lucicavanu
e ristaiu cottu cottu pi dda cappedda
cu supra n'acula riali 'mpiccicata.
Gesù miu Sagramintatu!

Mancu 'na crucitta supra a cappedda?
e dda putenza?
cu ddi quattr'ussuzza 'nfradiciuti e scaliati?
Mancu l'umirtà sutta 'i Tia?
Mancu quarchi palora chi dicivi?
Signiruzzu beddu tu chi talìi
ddi futugrafii comu mia.

Tu mi dicisti
c'a genti nan chiami pi cugnomu
fammìlu stu favureddu
chiamitìli o ziu Fulippu u castagnaru
A so' figghiu di cinniri divintatu
'nSguizzera migratu
a so' mugghieri
a zè Vicinzina a bidella
chi a scola cuntava i cinticeddi
unna u poviru divintava riccu
e campava pi l'iternità filìci.

E quannu friddu diventu
'dumìmìla 'na canniledda
mentimi ô lustru
nni stu muru
a mmenzujornu
chi puvireddi
tuti i jorna
tutti i jorna
a mmenzujornu.